زندگی کوتاه تر از آنی است که صبح با حسرت از خواب برخیزیم.

 

 پس کسانی که با ما به خوبی رفتار کرده اند را دوست داشته باشیم و کسانی که خوب رفتار نکرده اند را ببخشیم و باور داشته باشیم که هر چیزی که اتفاق می افتد به دلیلی است. هرگاه شانسی به شما روی آورد آن را مغتنم بشماریم و اگر زندگیمان را تغییر می دهد،‌بگذاریم که تغییر دهد

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید